woensdag 6 juli 2022
Link naar publicatie:
Type bekendmaking:
omgevingsvergunningToestemming voor het handelen met gevolgen voor beschermde monumenten t.b.v. het renoveren en vervangen van een hekwerk aan Leidsestraatweg 16, 2341GR Oegstgeest

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oegstgeest maakt bekend dat zij onderstaande omgevingsvergunning heeft verleend. De datum van bekendmaking staat bij het besluit vermeld.

Verleende omgevingsvergunning

Leidsestraatweg 16, 2341GR Oegstgeest - handelen met gevolgen voor beschermde monumenten t.b.v. het renoveren en vervangen van een hekwerk (02-07-2022/ Z/22/157879 en Z/22/155226)

Bezwaar

Tegen de verleende omgevingsvergunning kunnen belanghebbenden, binnen zes weken na de dag waarop het besluit is bekendgemaakt, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Oegstgeest, postbus 1270, 2340 BG Oegstgeest. De datum bekendmaking van het besluit staat tussen haakjes vermeld achter de betreffende verlening.

Informatie

Ingekomen aanvragen en verleende omgevingsvergunningen zijn beschikbaar als externe bijlage bij deze publicatie (linker kolom)

Wilt u ze fysiek inzien? Bel dan met 14071, tussen 9.00 en 12.00 uur voor het maken van een afspraak op het gemeentehuis. Ook is er informatie beschikbaar op www.oegstgeest.nl/omgevingsvergunning.