woensdag 23 november 2022
Originele publicatie downloaden:
Type bekendmaking:
omgevingsvergunningToestemming voor het gebruik van het Dienstencentrum en het aansluitend terrein als opvanglocatie ten behoeve voor de tijdelijke huisvesting van Oekraïense vluchtelingen voor de duur van twee jaar aan Kasteellaan 5 en 7, 2342EG te Oegstgeest 

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oegstgeest maakt bekend dat zij onderstaande omgevingsvergunning heeft verleend.

 

Verleende omgevingsvergunning

Kasteellaan 5 en 7, 2342EG Oegstgeest – gebruik van het Dienstencentrum en het aansluitend terrein als opvanglocatie ten behoeve voor de tijdelijke huisvesting van Oekraïense vluchtelingen voor de duur van twee jaar (15-11-2022/ Z/22/162118)

Bezwaar

Tegen de verleende omgevingsvergunning kunnen belanghebbenden, binnen zes weken na de dag waarop het besluit is bekend gemaakt, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Oegstgeest, postbus 1270, 2340 BG Oegstgeest. De datum bekendmaking van het besluit staat tussen haakjes vermeld achter de betreffende verlening

Informatie

Ingekomen aanvragen en verleende omgevingsvergunningen kunt u digitaal inzien via www.oegstgeest.nl/officielebekendmakingen. Wilt u ze fysiek inzien? Bel dan met 14071, tussen 9.00 en 12.00 uur voor het maken van een afspraak op het gemeentehuis. Ook is er informatie beschikbaar op www.oegstgeest.nl/omgevingsvergunning.