woensdag 18 januari 2023
Link naar publicatie:
Type bekendmaking:
omgevingsvergunningToestemming voor het bouwen van een woning en aanleg inrit op een perceel, kadastraal bekend, sectie OGT00B nrs. 3958 en 3959, gelegen aan van Sillevoldtlaan in de gemeente Oegstgeest 

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oegstgeest maakt bekend dat zij onderstaande omgevingsvergunning heeft verleend.

Verleende omgevingsvergunning

sectie OGT00B nrs. 3958 en 3959, gelegen aan van Sillevoldtlaan - bouwen van een woning en aanleg inrit (12-01-2023/ Z/21/152042)

Bezwaar

Tegen de verleende omgevingsvergunning kunnen belanghebbenden, binnen zes weken na de dag waarop het besluit is bekend gemaakt, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Oegstgeest, postbus 1270, 2340 BG Oegstgeest. De datum bekendmaking van het besluit staat tussen haakjes vermeld achter de betreffende verlening

Informatie

Ingekomen aanvragen en verleende omgevingsvergunningen kunt u digitaal inzien via www.oegstgeest.nl/officielebekendmakingen. Wilt u ze fysiek inzien? Bel dan met 14071, tussen 9.00 en 12.00 uur voor het maken van een afspraak op het gemeentehuis. Ook is er informatie beschikbaar op www.oegstgeest.nl/omgevingsvergunning.