woensdag 26 oktober 2022
Originele publicatie downloaden:
Type bekendmaking:
omgevingsvergunningToestemming voor het bouwen van een parkeergarage en een fietsenstalling en aanleg inrit aan Johanna Westerdijkpad 12, Oegstgeest

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oegstgeest maakt bekend dat zij onderstaande omgevingsvergunning heeft verleend.

 

Verleende omgevingsvergunning

Johanna Westerdijkpad 12, Oegstgeest – bouwen van een parkeergarage en een fietsenstalling en aanleg inrit (20-10-2022/ Z/22/158809)

Informatie

De verleende omgevingsvergunning is beschikbaar als externe bijlage bij deze publicatie (linker kolom)

Wilt u ze fysiek inzien? Bel dan met 14071, tussen 9.00 en 12.00 uur voor het maken van een afspraak op het gemeentehuis. Ook is er informatie beschikbaar op www.oegstgeest.nl/omgevingsvergunning.

Bezwaar

Tegen de verleende omgevingsvergunning kunnen belanghebbenden, binnen zes weken na de dag waarop het besluit is bekend gemaakt, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Oegstgeest, postbus 1270, 2340 BG Oegstgeest. De datum bekendmaking van het besluit staat tussen haakjes vermeld achter de betreffende verlening