woensdag 15 juni 2022
Link naar publicatie:
Type bekendmaking:
omgevingsvergunningToestemming voor het bouwen van een dakopbouw op de achterzijde en het uitbreiden van de keuken aan  Spaargarenstraat 20 2341JW Oegstgeest

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oegstgeest maakt bekend dat zij onderstaande omgevingsvergunning heeft verleend. De datum van bekendmaking staat bij het besluit vermeld:

Verleende omgevingsvergunning

Spaargarenstraat 20 2341JW Oegstgeest - het bouwen van een dakopbouw op de achterzijde en het uitbreiden van de keuken (10-06-2022/Z/21/151033)

Bezwaar

Tegen het verlenen van de  omgevingsvergunning kunnen belanghebbenden, binnen zes weken na de dag waarop het besluit is bekendgemaakt, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Oegstgeest, postbus 1270, 2340 BG Oegstgeest. De datum bekendmaking van het besluit staat tussen haakjes vermeld achter de betreffende verlening.

Informatie

De verleende omgevingsvergunning kunt u inzien door deze digitaal op te vragen via onze website www.oegstgeest.nl/contactformulier of door te bellen met 14071, tussen 9.00 en 12.00 uur, voor het maken van een afspraak op het gemeentehuis.

Ook is er informatie beschikbaar op de website www.oegstgeest.nl/omgevingsvergunning.