woensdag 24 augustus 2022
Originele publicatie downloaden:
Type bekendmaking:
omgevingsvergunningToestemming voor het bouwen van een dakkapel op het voordakvlak en het wijzigen van de kozijnen in de voorgevel van een woning aan Kleyn Proffijtlaan 20 2343KB Oegstgeest

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oegstgeest maakt bekend dat zij onderstaande omgevingsvergunning heeft verleend. De datum van bekendmaking staat bij het besluit vermeld.

Verleende omgevingsvergunning

Kleyn Proffijtlaan 20, 2343KB Oegstgeest - bouwen dakkapel op het voordakvlak en het wijzigen van de kozijnen in de voorgevel van een woning (18-08-2022/ Z/22/160111)

Bezwaar

Tegen de verleende omgevingsvergunning kunnen belanghebbenden, binnen zes weken na de dag waarop het besluit is bekendgemaakt, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Oegstgeest, postbus 1270, 2340 BG Oegstgeest. De datum bekendmaking van het besluit staat tussen haakjes vermeld achter de betreffende verlening.

Informatie

InformatieIngekomen aanvragen en verleende omgevingsvergunningen zijn beschikbaar als externe bijlage bij deze publicatie. (linker kolom) Wilt u ze fysiek inzien? Bel dan met 14071, tussen 9.00 en 12.00 uur voor het maken van een afspraak op het gemeentehuis. Ook is er informatie beschikbaar op www.oegstgeest.nl/omgevingsvergunning.