woensdag 15 juni 2022
Originele publicatie downloaden:
Type bekendmaking:
omgevingsvergunningToestemming voor het aanleggen van een uitweg aan de Ida Gerhardtlaan 8 2343DA Oegstgeest

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oegstgeest maakt bekend dat zij onder- staande omgevingsvergunning heeft verleend. De datum van bekendmaking staat bij het besluit vermeld.

 

Verleende omgevingsvergunning :

Ida Gerhardtlaan 8 - aanleggen van een uitweg (09-06-2022/ Z/22/157352)

Bezwaar

Tegen het verlenen van de omgevingsvergunning kunnen belanghebbenden, binnen zes weken na de dag waarop het besluit is bekendgemaakt, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Oegstgeest, postbus 1270, 2340 BG Oegstgeest. De datum bekend- making van het besluit staat tussen haakjes vermeld achter de betreffende verlening. De verleende omgevingsvergunning kunt u inzien door deze digitaal op te vragen via onze website www.oegstgeest.nl/contactformulier of door te bellen met 14071, tussen 9.00 en 12.00 uur, voor het maken van een afspraak op het gemeentehuis. Ook is er informatie beschikbaar op de website www.oegstgeest.nl/omgevingsvergunning.