woensdag 10 augustus 2022
Link naar publicatie:
Type bekendmaking:
omgevingsvergunningToestemming voor het aanbrengen van een uitbouw aan de keuken, een overkapping en het plaatsen van een berging aan Wilhelminapark 25, 2342AE Oegstgeest

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oegstgeest maakt bekend dat zij onderstaande omgevingsvergunning heeft verleend. De datum van bekendmaking staat bij het besluit vermeld.

Verleende omgevingsvergunning

Wilhelminapark 25 2342AE Oegstgeest - het aanbrengen van een uitbouw aan de keuken, een overkapping en het plaatsen van een berging (26-07-2022/ Z/22/158074)

Bezwaar

Tegen de verleende omgevingsvergunning kunnen belanghebbenden, binnen zes weken na de dag waarop het besluit is bekendgemaakt, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Oegstgeest, postbus 1270, 2340 BG Oegstgeest. De datum bekendmaking van het besluit staat tussen haakjes vermeld achter de betreffende verlening.

Informatie

De verleende omgevingsvergunning is als externe bijlage beschikbaar bij deze publicatie. (linker kolom) Ook kunt u de omgevingsvergunning inzien door deze digitaal op te vragen via onze website www.oegstgeest.nl/contactformulier of door te bellen met 14071, tussen 9.00 en 12.00 uur, voor het maken van een afspraak op het gemeentehuis.

Ook is er informatie beschikbaar op de website www.oegstgeest.nl/omgevingsvergunning.