woensdag 16 november 2022
Originele publicatie downloaden:
Type bekendmaking:
omgevingsvergunningToestemming voor een verbouwing en uitbreiding, kappen 3 bomen, wijzigen parkeerinrichting op eigen terrein en brandveilig gebruik voor een zorgcomplex aan Prins Hendriklaan 2, 2341JB Oegstgeest

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oegstgeest maakt bekend dat zij onderstaande omgevingsvergunning heeft verleend. De datum van bekendmaking staat bij het besluit vermeld.

Verleende omgevingsvergunning

Prins Hendriklaan 2, 2341JB Oegstgeest - verbouw en uitbreiding, kappen 3 bomen, wijzigen parkeerinrichting en brandveilig gebruik voor een zorgcomplex (08-11-2022/ Z/22/158089)

Bezwaar

Tegen de verleende omgevingsvergunning kunnen belanghebbenden, binnen zes weken na de dag waarop het besluit is bekendgemaakt, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Oegstgeest, postbus 1270, 2340 BG Oegstgeest. De datum bekendmaking van het besluit staat tussen haakjes vermeld achter de betreffende verlening.

Informatie

De verleende omgevingsvergunning kunt u inzien door deze digitaal op te vragen via onze website www.oegstgeest.nl/contactformulier of door te bellen met 14071, tussen 9.00 en 12.00 uur, voor het maken van een afspraak op het gemeentehuis.

Ook is er informatie beschikbaar op de website www.oegstgeest.nl/omgevingsvergunning.