woensdag 2 maart 2022
Link naar publicatie:
Type bekendmaking:
inspraakTer inzagelegging concept Verordening bekostiging leerlingenvervoer Oegstgeest 2022

Burgemeester en Wethouders hebben op 22 februari 2022 de Concept Verordening bekostiging leerlingenvervoer Oegstgeest 2022 vastgesteld voor inspraak.

Ieder kind heeft recht op passend onderwijs. De gemeente heeft in dat kader de plicht (Wet op het primair onderwijs, Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet op de expertisecentra) een regeling vast te stellen voor het leerlingenvervoer.

De stukken vindt u tot en met 6 april 2022 op internet en bij de balie op het gemeentehuis

De ‘concept Verordening bekostiging leerlingenvervoer Oegstgeest 2022’ en de bijbehorende Toelichting Verordening bekostiging leerlingenvervoer Oegstgeest 2022 zullen vanaf de dag van de ter inzagelegging tot en met woensdag 6 april 2022 digitaal beschikbaar zijn op de gemeentelijke website https://www.oegstgeest.nl/inwoners/actueel/gemeentepagina en op https://officielebekendmakingen.nl.

Heeft u geen internet? De stukken zijn op maandag tot en met donderdag van 9.00-17.00 uur en op vrijdag van 9.00 uur tot 13:00 uur in te zien bij de balie van het gemeentehuis aan de Rhijngeesterstraatweg 13 te Oegstgeest.

U kunt op verschillende manieren uw inspraak indienen

Tijdens de inzageperiode kan iedereen gemotiveerd zijn zienswijze over de concept verordening indienen. Dit kan mondeling, maar wij geven de voorkeur aan een schriftelijke inspraakreactie. Vermeld altijd uw naam en adresgegevens. Anonieme reacties nemen wij niet in behandeling.

  • Een reactie per e-mail kunt u versturen aan mevrouw K. Snijders op k.snijders@oegstgeest.nl

  • Een reactie per brief kan onder vermelding van ‘Concept Verordening bekostiging leerlingenvervoer Oegstgeest 2022’ worden gericht aan:

Het college van burgemeester en wethouders van Oegstgeest

t.a.v. Team Maatschappij, mevrouw K. Snijders

Postbus 1270

2340 BG Oegstgeest

  • Voor het indienen van een mondelinge reactie maakt u een afspraak met mevrouw Snijders van Team Maatschappij. Voor vragen of het indienen van een mondelinge zienswijze belt u met de gemeente op nummer 14071.