woensdag 10 augustus 2022
Originele publicatie downloaden:
Type bekendmaking:
omgevingsvergunningRectificatie omgevingsvergunning bouw berging zijgevel woning - Hofbrouckerlaan 56, 2341LR Oegstgeest

 

Op 13 juli 2022 is van onderstaande omgevingsvergunning per abuis de verkeerde verleningsdatum gepubliceerd.

 

Hofbrouckerlaan 56 – bouw berging zijgevel woning (12-05-2022/ Z/22/157084 )

De correcte verleningsdatum is:

Hofbrouckerlaan 56 – bouwen berging zijgevel woning (05-07-2022/ Z/22/157084)

 

Bezwaar

Tegen de verleende omgevingsvergunning kunnen belanghebbenden, binnen zes weken na de dag waarop het besluit is bekend gemaakt, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Oegstgeest, postbus 1270, 2340 BG Oegstgeest. De datum bekendmaking van het besluit staat tussen haakjes vermeld achter de betreffende verlening

Informatie

Ook is er informatie beschikbaar op de website www.oegstgeest.nl/omgevingsvergunning.