woensdag 17 augustus 2022
Link naar publicatie:
Type bekendmaking:
omgevingsvergunningOntwerpbesluit voor het brandveilig gebruik Spaargarenstraat 17 te Oegstgeest

Burgemeester en wethouders van Oegstgeest maken bekend dat zij voornemens zijn de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning brandveilig gebruik, waarbij de uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepassing is, te verlenen:

Ontwerpbeschikking (verlenen)

Locatie:Spaargarenstraat 17 Oegstgeest

Omschrijving: brandveilig gebruik pand

Ter inzage: 18 augustus 2022 t/m 21 september 2022

 

Gemotiveerde schriftelijke en/of mondelinge zienswijzen tegen de ontwerpbeschikking kunnen door een ieder tot en met 27 juli 2022 worden ingediend bij burgemeester en wethouders. Schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan het college van het college van burgemeester en wethouders van Oegstgeest, postbus 1270, 2340 BG Oegstgeest. In de zienswijzen moet worden aangegeven op welke onderdelen van het ontwerpbesluit de zienswijzen betrekking hebben.

Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.