woensdag 14 september 2022
Originele publicatie downloaden:
Type bekendmaking:
inspraakOntwerp Omgevingsvisie Oegstgeest ter inzage

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oegstgeest maakt bekend dat de Ontwerp Omgevingsvisie Oegstgeest (NL.IMRO.0579.OVOegstgeest-ON01), ter inzage ligt van 15 september 2022 tot en met 26 oktober 2022.

Waarom een Omgevingsvisie?

Onze leefomgeving verandert voortdurend. Het aantal inwoners groeit, mensen wonen langer zelfstandig thuis, het klimaat verandert en we zijn op zoek naar duurzamer manieren om energie op te wekken. Daarom denken we nu na over het Oegstgeest van de toekomst, zodat het hier fijn wonen en leven blijft. We leggen de keuzes vast in de Omgevingsvisie Oegstgeest. Dit is een strategische visie voor de gehele fysieke leefomgeving. Kortom: de omgeving waar u woont, werkt en uw vrije tijd doorbrengt.

Waar staan we nu?

Begin 2021 hebben inwoners, maatschappelijke organisaties en andere partijen meegedacht en -gesproken over de ontwikkeling van het dorp en de opgaven waar we voor staan. Dit heeft geleid tot het Ambitiedocument Omgevingsvisie. Dit jaar maken we de vertaalslag vanuit de ambities naar de Omgevingsvisie. De ontwerpvisie ligt gedurende zes weken ter inzage. Naar verwachting zal de gemeenteraad de Omgevingsvisie in januari 2023 vaststellen.

Procedure

De Ontwerp Omgevingsvisie ligt met ingang van 15 september 2022 tot en met 26 oktober 2022 ter inzage via de landelijke site www.ruimtelijkeplannen.nl. U kunt een papieren versie gedurende deze termijn inzien bij de welkombalie van het gemeentehuis, Rhijngeesterstraatweg 13 te Oegstgeest.

Het document is ook te bekijken via doemee.oegstgeest.nl, project Omgevingsvisie 2030. Via deze website kunt u vragen stellen, dan wel laten weten wat u ervan vindt. Ook is het mogelijk om, als u het ergens niet mee eens bent, via de website een zienswijze in te dienen.