woensdag 17 augustus 2022
Originele publicatie downloaden:
Type bekendmaking:
omgevingsvergunningKennisgeving verlenging beslistermijn voor plaatsen overkapping buitenterrein schoolgebouw voor de duur van 8 jaar, Lange Voort 70 2341KD Oegstgeest

 

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oegstgeest maakt bekend dat zij heeft besloten de beslissing op de omgevingsaanvraag de beslistermijn met maximaal zes weken te verlengen.

Verlengen beslistermijn

 

Locatie: Lange Voort 70, 2341KDOegstgeest

Bouwaard: plaatsen overkapping buitenterrein schoolgebouw voor een periode van 8 jaar (Z/22/158379)

 

Informatie

Tegen het verlengen van de beslistermijn kunt u geen bezwaarschrift of zienswijze indienen.