woensdag 17 augustus 2022
Originele publicatie downloaden:
Type bekendmaking:
omgevingsvergunningKennisgeving verlenging beslistermijn voor het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening ten behoeve voor de vestiging van een kinderdagverblijf, Geversstraat 50, 2342AB Oegstgeest

 

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oegstgeest maakt bekend dat zij heeft besloten de beslissing op de omgevingsaanvraag de beslistermijn met maximaal zes weken te verlengen.

Verlengen beslistermijn

Locatie: Geversstraat 50. 2342AB, Oegstgeest

Bouwaard: het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening ten behoeve voor de vestiging van een kinderdagverblijf (Z/22/157821)

Informatie

Tegen het verlengen van de beslistermijn kunt u geen bezwaarschrift of zienswijze indienen.