woensdag 14 september 2022
Originele publicatie downloaden:
Type bekendmaking:
overige overheidsinformatieKennisgeving verlengen beslistermijn aanvraag omzettingsvergunning van zelfstandige woonruimte naar 4 onzelfstandige woonruimten aan Terweeweg 5A, 2341CZ Oegstgeest

 

 

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oegstgeest maakt bekend dat zij heeft besloten voor de volgende aanvraag omzettingsvergunning de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:

 

Locatie: Terweeweg 5A, 2341CZ Oegstgeest

Omzetting: van zelfstandige woonruimte naar 4 onzelfstandige woonruimten (22-06-2022/ Z/22/158582)

Procedure

Tegen het verlengen van de beslistermijn kunt u geen bezwaarschrift of zienswijze indienen.