woensdag 17 augustus 2022
Link naar publicatie:
Type bekendmaking:
omgevingsvergunning



Kennisgeving verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning voor verbouwen en uitbreiden van een woning aan Willem Pijperlaan 1, 2343NJ Oegstgeest

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

Verlengen beslistermijn

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oegstgeest maakt bekend dat zij heeft besloten de beslissing op de omgevingsaanvraag de beslistermijn met maximaal zes weken te verlengen.

Locatie: Willem Pijperlaan 1, 2343NJ Oegstgeest

Bouwaard: verbouwen en uitbreiden van een woning (09-08-2022/ Z/22/158440)

Informatie

Tegen het verlengen van de beslistermijn kunt u geen bezwaarschrift of zienswijze indienen.