woensdag 29 maart 2023
Link naar publicatie:
Type bekendmaking:
omgevingsvergunningKennisgeving verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning voor het uitbreiden van tijdelijke schoollokalen met 1 lokaal voor de duur van 10 jaar aan Apollolaan 1A, 2341BA Oegstgeest

 

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oegstgeest maakt bekend dat zij heeft besloten voor de volgende omgevingsaanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:

  • Apollolaan 1A, 2341BA Oegstgeest- uitbreiden tijdelijke schoollokalen met 1 lokaal voor de duur van 10 jaar (23-03-2023/ Z/23/166759)

Procedure

Tegen het verlengen van de beslistermijn kunt u geen bezwaarschrift of zienswijze indienen.