woensdag 8 februari 2023
Link naar publicatie:
Type bekendmaking:
omgevingsvergunningKennisgeving verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning voor het uitbreiden van een woning aan Theo van Doesburglaan 23, 2343LR Oegstgeest

 

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oegstgeest maakt bekend dat zij heeft besloten voor de volgende omgevingsaanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:

  • Theo van Doesburglaan 23, 2343LR Oegstgeest - uitbreiden van een woning (19-12-2022/ 7472587)

 

Procedure

Tegen het verlengen van de beslistermijn kunt u geen bezwaarschrift of zienswijze indienen.