woensdag 14 februari 2024
Link naar publicatie:
Type bekendmaking:
omgevingsvergunningKennisgeving verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een bedrijfsgebouw op een perceel, kadastraal bekend, sectie OGT00 A 97 en 2946, gelegen aan Vinkeweg 75 in de gemeente Oegstgeest

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oegstgeest maakt bekend dat zij heeft besloten voor de volgende omgevingsaanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:

- sectie OGT00 A 97 en 2946, gelegen aan Vinkeweg 75 - bouwen van een bedrijfsgebouw (Z/23/182554)

Procedure

Tegen het verlengen van de beslistermijn kunt u geen bezwaarschrift of zienswijze indienen.