woensdag 30 augustus 2023
Link naar publicatie:
Type bekendmaking:
omgevingsvergunningKennisgeving verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een bedrijfsgebouw met laboratoria, kantoren, parkeervoorziening, algemene ruimten en het aanleggen van een inrit op het adres Willem Einthovenstraat ongedefinieerd, kadastraal bekend gemeente Oegstgeest, sectie E, nummer 3463

 

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oegstgeest maakt bekend dat zij heeft besloten voor de volgende omgevingsaanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:

  • Willem Einthovenstraat, sectie OGT00E, nr. 3463 - bouwen van een bedrijfsgebouw met laboratoria, kantoren, parkeervoorziening, algemene ruimten en het aanleggen van een inrit (28-06-2023/ Z/23/173518)

Procedure

Tegen het verlengen van de beslistermijn kunt u geen bezwaarschrift of zienswijze indienen.