woensdag 21 december 2022
Link naar publicatie:
Type bekendmaking:
omgevingsvergunningKennisgeving verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning voor de bouw van een restaurant op een perceel, kadastraal bekend, sectie OGT00A, nr. 2852, gelegen aan Klinkenbergerpad te Oegstgeest

 

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oegstgeest maakt bekend dat zij heeft besloten voor de volgende omgevingsaanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:

  • sectie OGT00A, nr. 2852 (Klinkenbergerpad) – bouw restaurant (17-10-2022/ Z/22/163229)

 

Procedure

Tegen het verlengen van de beslistermijn kunt u geen bezwaarschrift of zienswijze indienen.