woensdag 10 augustus 2022
Link naar publicatie:
Type bekendmaking:
omgevingsvergunningKennisgeving verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning – tijdelijk wijzigen gebruik kantoorpand als school, Lange Voort 68, 2341KD Oegstgeest

 

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oegstgeest maakt bekend dat zij heeft besloten voor de volgende omgevingsaanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:

Locatie: Lange Voort 68, 2341KD Oegstgeest

Bouwaard: tijdelijk wijzigen gebruik van een kantoorgebouw als school (Z/22/158613)

Procedure

Tegen het verlengen van de beslistermijn kunt u geen bezwaarschrift of zienswijze indienen.