woensdag 7 september 2022
Originele publicatie downloaden:
Type bekendmaking:
omgevingsvergunningKennisgeving verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning – bouw woning aan Oude Rijnzichtweg 11, 2342AT Oegstgeest

 

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oegstgeest maakt bekend dat zij heeft besloten voor de volgende omgevingsaanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:

Locatie: Oude Rijnzichtweg 11, 2342AT Oegstgeest

Bouwaard: bouw woning (Z/22/158808)

Procedure

Tegen het verlengen van de beslistermijn kunt u geen bezwaarschrift of zienswijze indienen.