woensdag 31 januari 2024
Link naar publicatie:
Type bekendmaking:
omgevingsvergunningKennisgeving intrekken aanvraag omgevingsvergunning voor het verplaatsen van de bestaande in- en uitrit en aanleggen parkeerplaats op eigen grond aan Piet Heinlaan 30, 2341SL Oegstgeest

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oegstgeest maakt bekend dat de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning op 24 januari 2024 is ingetrokken.

Ingetrokken aanvraagomgevingsvergunning

Piet Heinlaan 30, 2341SL Oegstgeest - het verplaatsen van de bestaande in- en uitrit en aanleggen parkeerplaats op eigen grond (Z/23/183967)

Informatie

Tegen het intrekken van deze omgevingsaanvraag staat voor derden geen rechtsmogelijkheid open.