donderdag 24 februari 2022
Link naar publicatie:
Type bekendmaking:
ander besluit van algemene strekkingKennisgeving aanwijzing gemeentelijk monument, Kwaakbrug

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oegstgeest maken bekend dat zij op grond van artikel 2.2 van de Verordening fysieke leefomgeving Oegstgeest (voorheen artikel 5 Erfgoedverordening Oegstgeest 2017) op 9 november 2021 onderstaand object hebben aangewezen als beschermd gemeentelijk monument.

 

  • Kwaakbrug; Haarlemmertrekvaart; OGT.C.7512

Met dit besluit geeft het college bescherming aan de monumentale delen en cultuurhistorische waarden van de Kwaakbrug. Door de aanwijzing van de brug als gemeentelijk monument blijft dit belangrijke tastbare element van de geschiedenis van Haarlemmertrekvaart en Oegstgeest behouden. Daarnaast schept de monumentale status kaders voor de toekomstige ontwikkelingen van de Kwaakbrug.

 

De eigenaar en ook andere zakelijk gerechtigden zijn schriftelijk op de hoogte gesteld van de aanwijzing.

 

Bezwaar

Tegen het aanwijzingsbesluit kunnen belanghebbenden, binnen zes weken na publicatie van het aanwijzingsbesluit, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Oegstgeest, postbus 1270, 2340 BG Oegstgeest.

 

Informatie

Aanwijzingsbesluiten kunt u inzien door deze digitaal op te vragen via onze website www.oegstgeest.nl/contactformulier of door te bellen met 14071, tussen 9.00 en 12.00 uur, voor het maken van een afspraak op het gemeentehuis.

Oegstgeest, 9 november 2021

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oegstgeest