donderdag 24 februari 2022
Link naar publicatie:
Type bekendmaking:
ander besluit van algemene strekkingKennisgeving aanwijzing gemeentelijk monument, Kilometerpaal 19

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oegstgeest maken bekend dat zij op grond van artikel 2.2 van de Verordening fysieke leefomgeving Oegstgeest (voorheen artikel 5 Erfgoedverordening Oegstgeest 2017) op 26 oktober 2021 onderstaand object hebben aangewezen als beschermd gemeentelijk monument.

 

  • Kilometerpaal 19; Haarlemmerstraatweg; OGT.A.2377

Met deze aanwijzing geeft het college bescherming aan de cultuurhistorische waarden van de Kilometerpaal. Door de aanwijzing van de paal als gemeentelijk monument blijft dit belangrijke tastbare element van de geschiedenis van de infrastructurele ontwikkeling van de regio en Oegstgeest behouden.

 

Bezwaar

Tegen het aanwijzingsbesluit kunnen belanghebbenden, binnen zes weken na publicatie van het aanwijzingsbesluit, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Oegstgeest, postbus 1270, 2340 BG Oegstgeest.

 

Informatie

Aanwijzingsbesluiten kunt u inzien door deze digitaal op te vragen via onze website www.oegstgeest.nl/contactformulier of door te bellen met 14071, tussen 9.00 en 12.00 uur, voor het maken van een afspraak op het gemeentehuis.

Oegstgeest, 26 oktober 2021

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oegstgeest