donderdag 24 februari 2022
Link naar publicatie:
Type bekendmaking:
ander besluit van algemene strekkingKennisgeving aanwijzing gemeentelijk monument Endegeester panden

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oegstgeest maken bekend dat zij op grond van artikel 2.2 van de Verordening fysieke leefomgeving Oegstgeest (voorheen artikel 5 Erfgoedverordening Oegstgeest 2017) op 25 januari 2022 onderstaande objecten hebben aangewezen als beschermd gemeentelijk monument.

 

  • Endegeesterstraatweg 5; OGT.E.3315

  • Spechtlaan 2-4; OGT.E.3271

  • Kasteellaan 11; OGT.E.3271

  • Goudvinklaan 2; OGT.E.3311

  • Kasteellaan 1t; OGT.E.3311

Met deze aanwijzing geeft het college bescherming aan de monumentale delen en cultuurhistorische waarden van deze panden. Door de aanwijzing van de gebouwen als gemeentelijk monument blijft dit belangrijke tastbare element van de geschiedenis van de psychiatrische zorg op het landgoed Endegeest en Oegstgeest behouden. Daarnaast schept de monumentale status kaders voor de toekomstige ontwikkelingen van deze panden.

 

Bezwaar

Tegen het aanwijzingsbesluit kunnen belanghebbenden, binnen zes weken na publicatie van het aanwijzingsbesluit, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Oegstgeest, postbus 1270, 2340 BG Oegstgeest.

 

Informatie

Aanwijzingsbesluiten kunt u inzien door deze digitaal op te vragen via onze website www.oegstgeest.nl/contactformulier of door te bellen met 14071, tussen 9.00 en 12.00 uur, voor het maken van een afspraak op het gemeentehuis.

Oegstgeest, 25 januari 2022

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oegstgeest