woensdag 4 mei 2022
Link naar publicatie:
Type bekendmaking:
andere beschikkingKennisgeving aanwijzing gemeentelijk monument

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oegstgeest maken bekend dat zij op grond van artikel 2.2 van de Verordening fysieke leefomgeving Oegstgeest op 19 april 2022 onderstaand object hebben aangewezen als beschermd gemeentelijk monument.

  • Hendrik Kraemerpark 1-48; (Zendingshuis) OGT.C.7102

Met deze aanwijzing geeft het college bescherming aan de cultuurhistorische waarden van het Zendingshuis. Door de aanwijzing van de paal als gemeentelijk monument blijft dit belangrijke tastbare element van de geschiedenis van het christelijke zendingswerk en de daartoe behorende scholing in Oegstgeest behouden.

Bezwaar

Tegen het aanwijzingsbesluit kunnen belanghebbenden, binnen zes weken na publicatie van het aanwijzingsbesluit, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Oegstgeest, postbus 1270, 2340 BG Oegstgeest.

Informatie

Aanwijzingsbesluiten kunt u inzien door deze digitaal op te vragen via onze website www.oegstgeest.nl/contactformulier of door te bellen met 14071, tussen 9.00 en 12.00 uur, voor het maken van een afspraak op het gemeentehuis.