woensdag 19 april 2023
Link naar publicatie:
Type bekendmaking:
andere beschikkingKennisgeving aanwijzing gemeentelijk monument

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oegstgeest maken bekend dat zij op grond van artikel 2.2 van de Verordening fysieke leefomgeving Oegstgeest op 4 april 2023 onderstaand object hebben aangewezen als beschermd gemeentelijk monument.

  • Rijnsburgerweg 43A; (voormalige bollenschuur) OGT.C.5440

Met deze aanwijzing geeft het college bescherming aan de monumentale delen en de cultuurhistorische waarden van de voormalige bollenschuur. Door de aanwijzing van de voormalige bollenschuur blijft dit tastbare element van de geschiedenis van de bollencultuur in Oegstgeest behouden.

Bezwaar

Tegen het aanwijzingsbesluit kunnen belanghebbenden, binnen zes weken na publicatie van het aanwijzingsbesluit, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Oegstgeest, postbus 1270, 2340 BG Oegstgeest.

Informatie

Aanwijzingsbesluiten kunt u inzien door deze digitaal op te vragen via onze website www.oegstgeest.nl/contactformulier of door te bellen met 14071, tussen 9.00 en 12.00 uur, voor het maken van een afspraak op het gemeentehuis.

Oegstgeest, 4 april 2023

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oegstgeest