woensdag 6 december 2023
Link naar publicatie:
Type bekendmaking:
omgevingsvergunningIngetrokken toestemming voor het plaatsen van een raam en uitbouw slaapkamer aan Rhijngeesterstraatweg 103 te Oegstgeest

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oegstgeest maakt bekend dat onderstaande omgevingsvergunning is ingetrokken:

  • Rhijngeesterstraatweg 103 – plaatsen raam en uitbouw slaapkamer (04-05-2023/ Z/18/111675)

Bezwaar

Tegen de ingetrokken omgevingsvergunning reguliere procedure kunnen belanghebbenden, binnen zes weken na de dag waarop het besluit is bekendgemaakt, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Oegstgeest, postbus 1270, 2340 BG Oegstgeest. De datum bekendmaking van het besluit staat tussen haakjes vermeld achter de betreffende intrekking

Informatie

Wilt u meer informatie? Bel dan met 14071, tussen 9.00 en 12.00 uur voor het maken van een afspraak op het gemeentehuis. Ook is er informatie beschikbaar op www.oegstgeest.nl/omgevingsvergunning.