woensdag 29 maart 2023
Link naar publicatie:
Type bekendmaking:
omgevingsvergunningBuiten behandeling stellen aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van een terras aan Poelgeesterweg 1, 2341NM Oegstgeest

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oegstgeest maakt bekend dat op grond van artikel 4.5 van de Algemene wet bestuursrecht is besloten de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning buiten behandeling te laten.

Beschrijving gegevens:

Poelgeesterweg 1, 2341NM Oegstgeest - realiseren van een terras (23-03-2023/ Z/23/166533)

 

Informatie

Ingekomen aanvragen en verleende omgevingsvergunningen kunt u digitaal inzien via www.oegstgeest.nl/officielebekendmakingen. Wilt u ze fysiek inzien? Bel dan met 14071, tussen 9.00 en 12.00 uur voor het maken van een afspraak op het gemeentehuis. Ook is er informatie beschikbaar op www.oegstgeest.nl/omgevingsvergunning.