maandag 24 april 2023
Link naar publicatie:
Type bekendmaking:
omgevingsvergunningBuiten behandeling laten aanvraag omgevingsvergunning voor gebruik terrein voor de duur van twee jaar voor de opslag van landbouwvoertuigen en machines aan Rijnsburgerweg 56, 2341AB Oegstgeest

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oegstgeest maakt bekend dat op grond van artikel 4.5 van de Algemene wet bestuursrecht is besloten de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning buiten behandeling te laten.

Rijnsburgerweg 56, 2341AB Oegstgeest - gebruik terrein voor de duur van twee jaar voor de opslag van landbouwvoertuigen en machines (20-04-2023/ Z/23/168112)

Bezwaar

Tegen het buiten behandeling laten van de aanvraag omgevingsvergunning kunnen belanghebbenden, binnen zes weken na de dag waarop het besluit is bekendgemaakt, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Oegstgeest, postbus 1270, 2340 BG Oegstgeest. De datum bekendmaking van het besluit staat tussen haakjes vermeld achter de betreffende verlening.

Informatie

Ingekomen aanvragen en verleende omgevingsvergunningen kunt u digitaal inzien via www.oegstgeest.nl/officielebekendmakingen. Wilt u ze fysiek inzien? Bel dan met 14071, tussen 9.00 en 12.00 uur voor het maken van een afspraak op het gemeentehuis. Ook is er informatie beschikbaar op www.oegstgeest.nl/omgevingsvergunning.