woensdag 21 februari 2024
Link naar publicatie:
Type bekendmaking:
omgevingsvergunningBesluit buiten behandeling laten aanvraag omgevingsvergunning voor het tijdelijk plaatsen van een opslagruimte t.b.v. de uitoefening van suppen voor de periode van april tot oktober op een perceel, kadastraal bekend, sectie OGT00 A 2867, gelegen aan de Klinkenbergerplas in de gemeente Oegstgeest

Bouwaard: tijdelijke opslagruimte voor de periode van april tot oktober

Locatie: sectie OGT00 A 2867, gelegen aan Klinkenbergerpas in de gemeente Oegstgeest

Bekendmaking besluit: 19-02-2024

Kenmerk: Z/23/183969

Bezwaar

Tegen het besluit buiten behandeling laten van de aanvraag omgevingsvergunning kunnen belanghebbenden, binnen zes weken na de dag waarop het besluit is bekendgemaakt, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Oegstgeest, postbus 1270, 2340 BG Oegstgeest.

Informatie

Ingekomen aanvragen en verleende omgevingsvergunningen kunt u inzien door deze digitaal op te vragen via onze website www.oegstgeest.nl/contactformulier of door te bellen met 14071, tussen 9.00 en 12.00 uur, voor het maken van een afspraak op het gemeentehuis.

Ook is er informatie beschikbaar op de website www.oegstgeest.nl/omgevingsvergunning.