woensdag 8 november 2023
Link naar publicatie:
Type bekendmaking:
omgevingsvergunningBesluit buiten behandeling laten aanvraag omgevingsvergunning aan Zilverstein 37, 2342BL Oegstgeest

Zilverstein 37, 2342BL Oegstgeest - uitbouwen van een woning op de tweede verdieping (30-10-2023/ Z/23/175562)

Bezwaar

Tegen het buiten behandeling laten van de aanvraag omgevingsvergunning kunnen belanghebbenden, binnen zes weken na de dag waarop het besluit is bekendgemaakt, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Oegstgeest, postbus 1270, 2340 BG Oegstgeest. De datum bekendmaking van het besluit staat tussen haakjes vermeld achter de betreffende verlening.

Informatie

Ingekomen aanvragen en verleende omgevingsvergunningen kunt u inzien door deze digitaal op te vragen via onze website www.oegstgeest.nl/contactformulier of door te bellen met 14071, tussen 9.00 en 12.00 uur, voor het maken van een afspraak op het gemeentehuis.

Ook is er informatie beschikbaar op de website www.oegstgeest.nl/omgevingsvergunning.