donderdag 25 augustus 2022
Originele publicatie downloaden:
Type bekendmaking:
overige overheidsinformatieBeleidsplan Groen & Water (2022-2031)

De gemeenteraad van Oegstgeest;

 

het voorstel van burgemeester en wethouders van 8 februari 2022;

 

het concept Beleidsplan Groen & Water en de concept Visiekaart Groen-blauwe structuren;

de doelstelling van het Beleidsplan Groen & Water om een toekomstgerichte visie op groen en water vast te leggen;

het verkrijgen van breed draagvlak.

 

  • 1.

    Het Beleidsplan Groen & Water (2022-2031) als een van de onderleggers voor de Omgevingsvisie vast te stellen, inclusief de Visiekaart Groen-blauwe structuren.

 

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van Oegstgeest op 28 april 2022.

de griffier

Fred Kromhout

de voorzitter

Emile Jaensch