woensdag 19 oktober 2022
Link naar publicatie:
Type bekendmaking:
omgevingsvergunningAanvraag Wet algemene bepalingen omgevingsrecht − Willem Einthovenstraat 13 in Oegstgeest

De Omgevingsdienst West-Holland ontving – namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oegstgeest – op 30 september 2022 een aanvraag voor een omgevingsvergunning (milieuneutraal veranderen) van Galapagos B.V. De aanvraag is ingediend voor een biotechnologiebedrijf. Het bedrijf is gelegen op de locatie Willem Einthovenstraat 13 in Oegstgeest.

Een bedrijf kan een aanvraag doen voor een omgevingsvergunning die niet leidt tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende omgevingsvergunning is toegestaan en die niet leidt tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een omgevingsvergunning is verleend. Dit staat in artikel 3.10, derde lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

De aanvraag gaat over het verhuren van lab- en kantoorruimte aan derden.

Heeft u nog vragen?

Als u meer informatie wilt, neem dan contact op met de Omgevingsdienst West-Holland. Dit doet u via 071‑4083100 of info@odwh.nl. Wij verzoeken u hierbij het zaaknummer te noemen: 2022-012484.