woensdag 26 oktober 2022
Link naar publicatie:
Type bekendmaking:
omgevingsvergunningAanvraag vervangen brug op een perceel, kadastraal bekend, sectie OGT00A, nr. 1711, gelegen achter Jan van Ruusbroeclaan 14 te Oegstgeest

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oegstgeest maakt bekend dat het de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen.

Ingekomen omgevings aanvraag voor het vervangen van een brug .

Locatie: sectie OGT00A, nr. 1711 (gelegen achter Jan van Ruusbroeclaan 14)

Ontvangen: 05-10-2022

Kenmerk: Z/22/162479

De ingekomen aanvraag kunt u digitaal inzien via www.oegstgeest.nl/officielebekendmakingen.

Wilt u deze fysiek inzien? Bel dan met 14071, tussen 9.00 en 12.00 uur voor het maken van een afspraak op het gemeentehuis. Ook is er informatie beschikbaar op www.oegstgeest.nl/omgevingsvergunning.

U kunt u de omgevingsaanvraag inzien door deze digitaal op te vragen via onze website www.oegstgeest.nl/contactformulier