woensdag 9 november 2022
Link naar publicatie:
Type bekendmaking:
omgevingsvergunningAanvraag omgevingsvergunning voor het uitvoeren van verticale drainages op een perceel, kadastraal bekend, sectie OGT00C, 7558, (Trekvaartbrug), gelegen in de gemeente Oegstgeest

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oegstgeest maakt bekend dat het de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen:

Uitvoeren verticale drainage

Locatie: sectie OGT00C, 7558 (Trekvaartbrug)

Ontvangen: 02-11-2022

Kenmerk: 7365359

 

De ingekomen aanvraag omgevingsvergunning kunt u digitaal inzien via www.oegstgeest.nl/officielebekendmakingen.

Wilt u deze fysiek inzien? Bel dan met 14071, tussen 9.00 en 12.00 uur voor het maken van een afspraak op het gemeentehuis. Ook is er informatie beschikbaar op www.oegstgeest.nl/omgevingsvergunning.

U kunt u de omgevingsaanvraag inzien door deze digitaal op te vragen via onze website www.oegstgeest.nl/contactformulier