donderdag 7 september 2023
Link naar publicatie:
Type bekendmaking:
omgevingsvergunningAanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een bijenstal op een perceel, kadastraal bekend, sectie OGT00A, nr. 2776, gelegen nabij de begraafplaats van de Groene Kerk aan de Haarlemmerstraatweg in de gemeente Oegstgeest

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oegstgeest maakt bekend dat het de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen:

Bouwaard: - plaatsen bijenstal

Locatie: sectie OGT00A, nr. 2776, nabij de begraafplaats van de Groene Kerk aan de Haarlemmerstraatweg in de gemeente Oegstgeest

Ontvangen: 29-08-2023

Kenmerk: 8023337

De ingekomen aanvraag omgevingsvergunning kunt u digitaal inzien via www.oegstgeest.nl/officielebekendmakingen.

Wilt u deze fysiek inzien? Bel dan met 14071, tussen 9.00 en 12.00 uur voor het maken van een afspraak op het gemeentehuis. Ook is er informatie beschikbaar op www.oegstgeest.nl/omgevingsvergunning.

U kunt u de omgevingsaanvraag inzien door deze digitaal op te vragen via onze website www.oegstgeest.nl/contactformulier