woensdag 22 februari 2023
Link naar publicatie:
Type bekendmaking:
omgevingsvergunningAanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een afrastering t.b.v. een buitenspeelruimte voor vluchtelingenopvang aan Kasteellaan 5, 2342EG Oegstgeest

Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oegstgeest maakt bekend dat het de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen.

Kasteellaan 5, 2342EG Oegstgeest - plaatsen afrastering t.b.v. een buitenspeelruimte voor vluchtelingenopvang (13-02-2023/ 7588949)

Informatie

Ingekomen aanvragen en verleende omgevingsvergunningen kunt u digitaal inzien via www.oegstgeest.nl/officielebekendmakingen. Wilt u ze fysiek inzien? Bel dan met 14071, tussen 9.00 en 12.00 uur voor het maken van een afspraak op het gemeentehuis. Ook is er informatie beschikbaar op www.oegstgeest.nl/omgevingsvergunning.