woensdag 6 juli 2022
Link naar publicatie:
Type bekendmaking:
omgevingsvergunningAanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een woning en sloop opstallen nabij Oude Rijnzichtweg 11 en 13 (sectie OGT00B, nr. 3080) te Oegstgeest.

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oegstgeest maakt bekend dat het de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen.

Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning

sectie OGT00B, nr. 3080 (nabij Oude Rijnzichtweg 11 en 13) te Oegstgeest - bouw woning en sloop opstallen (28-06-2022/7085631)

Ingekomen aanvragen en verleende omgevingsvergunningen zijn beschikbaar als externe bijlage bij deze publicatie (linker kolom)

Ingekomen aanvragen en verleende omgevingsvergunningen kunt u digitaal inzien via www.oegstgeest.nl/officielebekendmakingen. Wilt u ze fysiek inzien? Bel dan met 14071, tussen 9.00 en 12.00 uur voor het maken van een afspraak op het gemeentehuis. Ook is er informatie beschikbaar op www.oegstgeest.nl/omgevingsvergunning.