woensdag 17 mei 2023
Link naar publicatie:
Type bekendmaking:
omgevingsvergunningAanvraag omgevingsvergunning voor het aanleggen van een tijdelijk sportveld voor de duur van 2,5 jaar op een perceel, kadastraal bekend, sectie, OGT00E 3463, gelegen aan De Limes en Willem Einthovenstraat in de gemeente Oegstgeest

Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oegstgeest maakt bekend dat het de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen:

Locatie: OGT00E 3463, gelegen aan De Limes en Willem Einthovenstraat

Bouwaard: aanleggen van een tijdelijk sportveld voor de duur van 2,5 jaar

Ontvangen: 11-05-2023

Kenmerk: 7795179

 

Informatie

De ingekomen aanvraag omgevingsvergunning kunt u digitaal inzien via www.oegstgeest.nl/officielebekendmakingen.

Wilt u deze fysiek inzien? Bel dan met 14071, tussen 9.00 en 12.00 uur voor het maken van een afspraak op het gemeentehuis. Ook is er informatie beschikbaar op www.oegstgeest.nl/omgevingsvergunning.

U kunt u de omgevingsaanvraag inzien door deze digitaal op te vragen via onze website www.oegstgeest.nl/contactformulier