woensdag 14 september 2022
Originele publicatie downloaden:
Type bekendmaking:
omgevingsvergunningAanvraag omgevingsvergunning voor het aanbrengen van veiligheidsmaatregelen voor een waterrad op een perceel, kadastraal bekend, sectie OGT00D, nr. 1215, gelegen nabij Bert Garthoffpad te Oegstgeest.

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oegstgeest maakt bekend dat het de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen.

Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning

Sectie OGT00D nr. 1215 te Oegstgeest nabij Bert Garthoffpad – aanbrengen veiligheidsmaatregelen waterrad (07-09-2022/7239293)

Ingekomen aanvragen en verleende omgevingsvergunningen zijn beschikbaar als externe bijlage bij deze publicatie (linker kolom)

Ingekomen aanvragen en verleende omgevingsvergunningen kunt u digitaal inzien via www.oegstgeest.nl/officielebekendmakingen. Wilt u ze fysiek inzien? Bel dan met 14071, tussen 9.00 en 12.00 uur voor het maken van een afspraak op het gemeentehuis. Ook is er informatie beschikbaar op www.oegstgeest.nl/omgevingsvergunning.