woensdag 3 januari 2024
Link naar publicatie:
Type bekendmaking:
omgevingsvergunningAanvraag omgevingsvergunning 2e fase voor het bouwen van een hotel op een perceel, kadastraal bekend, sectie OGT00E 2898, gelegen aan Oude Rhijnhofweg in de gemeente Oegstgeest

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oegstgeest maakt bekend dat het de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning 2e fase heeft ontvangen:

Bouwaard: bouw hotel

Locatie: sectie OGT00 E 2898, gelegen tussen Oude Rhijnhofweg 16 en 24 in de gemeente Oegstgeest

Ontvangen: 26-12-2023

Kenmerk: 7756927

De ingekomen aanvraag omgevingsvergunning kunt u digitaal inzien via www.oegstgeest.nl/officielebekendmakingen.

Wilt u deze fysiek inzien? Bel dan met 14071, tussen 9.00 en 12.00 uur voor het maken van een afspraak op het gemeentehuis. Ook is er informatie beschikbaar op www.oegstgeest.nl/omgevingsvergunning.

U kunt u de omgevingsaanvraag inzien door deze digitaal op te vragen via onze website www.oegstgeest.nl/contactformulier