woensdag 26 oktober 2022
Link naar publicatie:
Type bekendmaking:
omgevingsvergunningAanvraag bouw restaurant op een perceel, kadastraal bekend, sectie OGT00A, nr. 2852 (Klinkenbergerpad) te Oegstgeest

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oegstgeest maakt bekend dat het de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen.

Ingekomen aanvraag voor de bouw van een restaurant .

Locatie: sectie OGT00A, nr. 2852(Klinkenbergerpad)

Ontvangen: 17-10-2022

Kenmerk: Z/22/163229

De ingekomen aanvraag kunt u digitaal inzien via www.oegstgeest.nl/officielebekendmakingen.

Wilt u deze fysiek inzien? Bel dan met 14071, tussen 9.00 en 12.00 uur voor het maken van een afspraak op het gemeentehuis. Ook is er informatie beschikbaar op www.oegstgeest.nl/omgevingsvergunning.

U kunt u de omgevingsaanvraag inzien door deze digitaal op te vragen via onze website www.oegstgeest.nl/contactformulier