woensdag 10 augustus 2022
Link naar publicatie:
Type bekendmaking:
omgevingsvergunningAanvraag bouw damwand op een perceel, kadastraal bekend, sectie OGT00E, nr. 3169 (Rhijnhofweg) te Oegstgeest

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oegstgeest maakt bekend dat het de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen.

Ingekomen aanvraag voor de bouw van een damwand .

Locatie: sectie OGT00E, nr. 3169 (Rhijnhofweg)

Ontvangen: 01-08-2022

Kenmerk: Z/22/159958

De ingekomen aanvraag kunt u digitaal inzien via www.oegstgeest.nl/officielebekendmakingen.

Wilt u deze fysiek inzien? Bel dan met 14071, tussen 9.00 en 12.00 uur voor het maken van een afspraak op het gemeentehuis. Ook is er informatie beschikbaar op www.oegstgeest.nl/omgevingsvergunning.

U kunt u de omgevingsaanvraag inzien door deze digitaal op te vragen via onze website www.oegstgeest.nl/contactformulier