De planning van de herinrichting in uw buurt verloopt tot nu toe goed volgens planning.

Toch ontstaan er helaas onvoorziene situaties waar wij als gemeente geen invloed op hebben. Zo moeten we melden dat onze straatstenen leverancier de levering van nieuwe stenen de komende tijd niet kan garanderen. Dit betekent voor de planning, dat de aannemer AW Groep vanaf week 17 (26 april 2021) zijn werkzaamheden tijdelijk stop zet.

De werkzaamheden in de Willem de Zwijgerlaan worden afgemaakt, maar er zal niet gestart zal worden in de volgende fase Mauritslaan.

De verwachting is dat de aannemer in week 20 (17 mei 2021) zijn werkzaamheden in de Mauritslaan (fase 12) weer zal hervatten.

De volledige planning vindt u op onze projectpagina Oranjepark. Daar is ook de volledige bewonersbrief van 20 april te lezen.