De afgelopen weken is er veel te doen geweest over een vuurwerkopslag onder de woningen van de Lange Voort-Irislaan. Bewoners van het appartementencomplex maken zich zorgen over deze vuurwerkopslag en hebben ingezet op de beëindiging van de opslag onder hun complex. Een paar weken geleden hebben zij daartoe een petitie aan de gemeenteraad aangeboden. De gemeente neemt de zorgen van de bewoners serieus en de burgemeester heeft met de bezorgde bewoners een goed gesprek gehad op het gemeentehuis. De veiligheid van ons dorp vinden wij heel belangrijk.

Extra controle

Op ons verzoek hebben de Omgevingsdienst en de brandweer meteen een keer extra gecontroleerd, Daaruit bleek dat de vuurwerkopslag op alle punten aan de veiligheidsregels voldoet. De vuurwerkopslag voldoet echter niet aan de regels in het bestemmingsplan. De gemeente heeft daarom een waarschuwingsbrief aan de huurder gestuurd.

Stoppen met de vuurwerkopslag

De huurder heeft zich in gesprek met de gemeente positief opgesteld en daarin aangegeven met de vuurwerkopslag aan de Lange Voort te zullen stoppen.

Twee plekken voor vuurwerkopslag

In de De Kempenaerstraat is nog een andere vuurwerkopslag. Die voldoet behalve aan de veiligheidseisen wel aan het bestemmingsplan, omdat hier de opslagplaats wel in de directe omgeving is van de verkoopplek.

Landelijke veiligheidsregels

Op dit moment is het kabinet aan het onderzoeken of de veiligheidsregels voor vuurwerkopslag nog wel veilig genoeg zijn. De gemeente volgt dat onderzoek op de voet en neemt maatregelen als dat nodig is. 

Zo blijven wij ons inzetten voor een veilig Oegstgeest, waarin iedereen zich veilig voelt.