In het klimaatakkoord is afgesproken dat in 2050 alle woningen in Nederland van het aardgas af zijn. Wij volgen deze afspraak en hebben als ambitie om in 2050, als regio, energieneutraal te zijn. Ook voor woningeigenaren zijn er belangrijke redenen om te verduurzamen: een aardgasvrije, energiezuinige woning geeft meer comfort, een lagere energierekening, meer leveringszekerheid van warmte en het verhoogt de woningwaarde. Dat zijn veel voordelen, die vragen om een investering in duurzaamheidsmaatregelen. Hoe pakt u dat als VvE aan? Welke subsidie en financieringsmogelijkheden zijn er? Welke maatregelen zijn verstandig? En wat betekent dit allemaal voor VvE's?

Maak uw behoefte bekend

Wij helpen u graag en zijn daarom benieuwd naar welke vorm van ondersteuning uw VvE het meest behoefte heeft. Door het invullen van onze vragenlijst maakt u uw wensen aan ons bekend. Zo kunnen we u zo doelgericht mogelijk steunen. De vragenlijst is vooral bedoeld voor de VvE bestuurders. Maar we zijn ook heel blij met reacties van andere VvE-leden. Wilt u dat wij u op de hoogte houden van ontwikkelingen op het gebied van de verduurzaming van VvE's? Geef dan ook uw contactgegevens door. U kunt de vragenlijst tot maandag 19 februari invullen.

Ga naar de vragenlijst

Voorlichtingsavond gekozen richting

Nadat wij alle antwoorden hebben verzameld en doorgenomen, kiezen we een richting voor ondersteuning. Hierbij houden we rekening met jullie doorgegeven voorkeuren, de mening van experts en inzichten van onze beleidsmedewerkers. Met het beschikbare budget zetten we vervolgens de middelen zo goed mogelijk in. Tijdens een voorlichtingsavond in maart 2024 krijgt u algemene informatie en kunt u uw vragen stellen aan experts. Meer informatie over datum en locatie volgt later.

Alvast bedankt voor uw inbreng!